Op zoek naar antwoorden over oorsprong, liefde, leven en dood, drukt Compagnie Doedel tegen de grenzen
en verleidt het hogere tot antwoord.
Laat u meevoeren in een wereld van een nooit aflatende strijd.
Proef de geluiden van strijd, verzoeking, staal, energie en passie.

Hoor de muziek. Voel het vuur
Ruik het zweet. Besef het onvoorspelbare

Beleef het ritueel

tonnen
vuur